Na cestách po světě


AÅ¥ už chcete nebo ne, nejvíce legrace ovÅ¡em zažijete v cizinÄ›, pokud ovÅ¡em neznáte Å™eÄ. Umíte-li se domluvit anglicky, je to vaÅ¡e plus, ale nebude to taková psina. Například když chcete nÄ›co a neumíte to říci, tak se pokoušíte o vysvÄ›tlení rukama i nohama, a nakonec vám stejnÄ› pÅ™inesou nÄ›co jiného. Nu, stává se to.  

vlak na kolejích

NÄ›kdy je znalost jazyka pomÄ›rnÄ› důležitá a tím se dostávám k zajímavé příhodÄ›. Jeli jsme tenkrát do Schladmingu a v mÄ›stÄ› Sant Michael in Obersteiermark jsme mÄ›li na pÅ™estup jen tÅ™i minuty. Ono se to zdá dost, ale pokud máte deset minut sekyru, tak je to na pováženou. Takže jsme ve výše Å™eÄeném mÄ›stÄ› vystÅ™elili z vlaku jako kdybychom tam nÄ›co ukradli. VidÄ›li jsme jiný vlak, tak jsme do nÄ›j naskoÄili a poruÄili vÅ¡e pánu Bohu. Vlak se skoro ihned rozjel a bylo naÄase nÄ›jak zjistit, zda jedeme alespoň pÅ™ibližnÄ› naším smÄ›rem. Jenže jsme byli splavení, a tak jsme si sedli a odpoÄívali. Neujeli jsme daleko. Vlak zastavil na zastávce Traboch.

vlak na kolejích

A stál. JistÄ› si říkáte, co je na tom zvláštního. VÄ›tÅ¡ina zastávek slouží k tomu, aby tam vlak zastavil. Proto se to také nazývá zastávkou. Jenže my tu stáli pÄ›t minut. Už jsme mÄ›li být dávno pradávno pryÄ, ale my stále ÄuÄeli tady na tom jednom místÄ›. Ze zastávky odjíždÄ›ly autobusy, ale vlak se stále nehýbal. Uplynulo deset minut a stále nic. Po Ätvrt hodinÄ› jsem se rozhodl najít průvodÄího a nÄ›jak se s ním domluvit, cože se to vlastnÄ› dÄ›je. Nachystal jsem si mobil, kde mám translátor bez potÅ™eby wifi a jal jsem se hledat. ProÅ¡el jsme vlak tam i zpátky a nikde ani noha.  

NaÅ¡el jsem jen svítící obrazovku a na ní nÄ›co NÄ›mecky. OvÅ¡em můj translátor na fotky wifi potÅ™ebuje, nebo prostÄ› jen pÅ™ipojení k internetu, a to jsem tam tehdy nemÄ›l. Takže jsem vyÄetl jen to, že jsme ve vlaku. Což jsem jaksi tuÅ¡il. Jen jsem si nebyl jist, zda tu nemá vlak výluku a nemÄ›li jsme pÅ™estoupit do tÄ›ch autobusů. NaÅ¡tÄ›stí se to pak rozjelo a my dojeli Å¡Å¥astnÄ› do cíle.