Dravci také někdy marodí

Nemoci ptáků jsou dokonce součástí výuky veterinárního léčitelství, takže nejde o nijak neznámou vědu, což těší především chovatele, ať už jde o chovatele hospodářsky významných druhů ptáků nebo chovatele ptáků ze záliby. Zdravotní problematika je shodná u všech ptačích druhů

Čím mohou ptáci onemocnět?
1. Infekční chorobou, která je způsobena bakteriemi, parazity, viry nebo plísněmi.
2. Neinfekčním onemocněním, které je vyvolané nedostatkem výživy nebo nevhodnými podmínkami chovu.
3. Nemocemi, které vyvolá člověk, například zlomeniny, které vzniknou srážkou s automobilem.

Stanovení druhu a příčiny onemocnění:
Nemocného ptáka poznáme velice snadno, a to podle jeho chování a vzhledu.
1. Ztrácí totiž pohybovou aktivitu, je netečný, straní se ostatním ptákům.
2. Má neupravené, špinavé peří.
3. Nepřijímá potravu ani vodu.
4. Má příznaky, které svědčí o poruše dýchacího i nervového ústrojí.
Určení diagnostiky vyžaduje určitý postup, kdy jsou důležité informace od chovatele. Sleduje se také výživný stav, chování ptáka i tělesná teplota. Vyšetření probíhají stejně jako v humánní medicíně, a díky tomu se mohou neustále rozšiřovat o novější a modernější postupy.

Ptačí nemoci:
· Aspergilóza – toto onemocnění se může vyskytnout u kteréhokoliv oslabeného dravce. Způsobují ho plísně, které dravec vdechne ve vlhkém a špinavém prostředí. Projevuje se nejprve kýcháním a kašláním, později dušností. Pár dní před smrtí dravec odmítá potravu.
· Salmonelóza – ta se projevuje stejně jako u lidí silným průjmem a nechutenstvím. Léčí se antibiotiky a dodáváním dostatečným množstvím vody.
· Křivice – tato porucha je způsobena nedostatkem vápníku, fosforu a vitamínu D pro kosti. Je důsledkem rychlého růstu mláďat. Kosti se deformují, křiví a lámou. S tímto onemocněním se bohužel nedá nic dělat.
· Otlaky – vznikají nedbalostí sokolníka. Špatný tvrdý, rovný posed způsobuje hnisající puchýře na spodní straně pařátu. Jdou však snadno léčit přemístěním na správný posed, důkladnou dezinfekcí a protizánětlivou mastí.
· Transplantace brka – pokud si dravec při lovu nebo létání poškodí pero, ztratí jistotu a už nelétá tak jistě. Každé jeho pero má nezastupitelnou funkci. Nové pero s pomocí grilovací špejle lékaři nasadí na stvol uříznutého poškozeného originálu. Je to, dá se říci, taková protéza.