Bytová družstva

S termínem „družstvo“, se každý pravděpodobně již někdy setkal. Ale co to ono družstvo vlastně znamená? Je to určitá právní forma, sdružující ostatní lidi za účelem je podpořit. Nejedná se však o obchodní společnost. Družstvo totiž na rozdíl od obchodní společnosti může: nabírat další nové členy a to bez potřeby změny zakladatelské listiny a všichni společníci mají rovné hlasy při hlasování.

Ve své podstatě a jednoduše řečeno, mluvíme o určité skupině lidí bez konkrétního počtu, která vytváří „společenství“, za účelem vzájemné pomoci členům nebo různým třetím osobám. Teoreticky by se dalo do jisté míry mluvit o určitém druhu podnikání.

podkrovní byt

Bytové družstvo, jak již vychází z názvu článku, je pak určitým typem družstva, které zajišťuje bydlení svým členům. Ze zákona musí mít toto družstvo označení, že se jedná o ono bytové družstvo a rovněž důležitou podmínkou je, že nesmí být založeno za jiným účelem než je psáno. Kromě zajišťování bydlení, musí toto družstvo dbát na opravy domů, bytů a nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví jiných osob. Ve výjmečných případech smí provozovat i podnikatelskou činnost.

Dostáváme se k otázce podmínek pro členství v bytovém družstvu. Členem může být FO (fyzická osoba) nebo PO (právnická osoba), pokud to není omezeno samotným bytovým družstvem. Taktéž člen musí splnit tzv. vkladovou povinnost – peněžité i nepeněžité vklady vložené do podnikání (sice v tomhle případě nemůžeme mluvit o podnikání ale toto je definice určená pro většinu právních forem).

byty

Pokud máte dotaz ohledně bytových družstev, můžete se obrátit na firmu HOME PARTNER, s. r. o., sídlící v Brně. Stačí vyplnit nezávazný dotazník na jejich stránkách nebo si sjednat schůzku. Odpoví Vám také na otázky ohledně převodu družstevního podílu a nebo jak může dojít k Vašemu vyloučení z bytového družstva brno.

Chcete-li si být jistí tím co děláte, firma HOME PARTNER, s. r. o. je tu pro Vás.