Projev britské královny v parlamentu

Britská královna Alžběta II. pronáší vždy před nově sestavenou sněmovnou projev, který je pečlivě připravené pompézní divadlo, jako připomínka historických událostí v Londýně. Tradiční projev královny před parlamentem je totiž připomínkou toho, že panovníci Britských ostrovů byli v dávných dobách především válečníci a nemilosrdní vladaři.
královna Alžběta

Výbuch v parlamentu

Před projevem v parlamentu musí královna podstoupit překvapivě složitý úkol, a to je dostat se vůbec k řečništi. Celá řada těchto komplikovaných rituálů pochází již od historických dob, kdy spolu král Britských ostrovů a parlament tvrdě a krvavě bojovali o moc. I z tohoto důvodu vždy tradičně doprovází panovníka celou cestu jízdní garda, když odjíždí kočárem z Buckinghamského paláce. V parlamentu jsou mezitím před příjezdem panovníka rituálně prohledány sklepy. Všechny tyto složité ceremonie při každém královském projevu připomínají historické spiknutí z let 1605.
· Jistému katolickému vzbouřenci jménem Guy Fawkes se tehdy podařilo nějakým způsobem dostat pod parlament třicet šest sudů se střelným prachem, aby jejich výbuch zabil britského krále Jakuba I. Avšak výbuch selhal a Guy Fawkes byl společně se svými spojenci zatčen. Všichni potom byli děsivě popraveni.

Zabouchnuté dveře

Ještě před tím, než se královna dostane k řečništi, je jistým incidentem rituálně pokořena. A to tak, že těsně před tím, než vstoupí královna do sněmovny ve Westminsterském paláci, jí přítomní poslanci zabouchnou dveře před nosem. Tento hraný incident je symbolem nezávislosti parlamentu. Následně přítomný parlamentní ceremoniář, kterému se říká Černá hůl, zabuší na zavřené dveře parlamentu černou holí a vynutí si vstup do sálu. Touto dobou má již královna na sobě pompézní róbu. Na hlavě má korunu a její oděv doplňuje pětimetrová vlečka, kterou nesou čtyři sluhové.
parlament londýn

Rukojmí pod zámkem

Mezitím v Buckinghamském paláci, královnině sídle, sedí zamčený v jednom z pokojů jeden z poslanců jako rukojmí. I toto souvisí s historickými událostmi, kdy vztahy krále a parlamentu hraničily s válkou. Rukojmí je takto záruka, že se panovník vrátí z parlamentu živý.