Co víme o LED zářivkách

LED technologie využívá principu přeměny elektrického proudu na světelnou energii pomocí tzv. elektroluminiscenčního jevu. Jedná se o diody – polovodiče, které vedou elektrický proud pouze jedním směrem. Diody sestávají ze dvou vrstev, přičemž jsou elektrony z první vrstvy odváděny do vrstvy druhé a přebytkem energie pak vzniká světelný jev.
Barva světla je dána určitou vlnovou délkou, kterou emituje elektronický čip, zpočátku byly diody pouze červené a později žluté a teprve nedávno bylo možno konstruovat zdroj, jež umožňuje využívat plné světelné spektrum všech barev.osvětlení v bytě

Jaké jsou výhody LED zářivek vůči lineárním zářivkám (nízkotlakým výbojkám)

Žádná rtuť – všechny polovodičové systémy, tedy i LED zářivky, jsou konstruovány jako elektronická zařízení, která neobsahují rtuť, olovo, ani kadmium. Z ekologického hlediska jde o bezpečné výrobky, které není nutné likvidovat jako nebezpečný odpad. Pokud se vám doma takové svítidlo poškodí, stačí jej odložit do kontejneru pro běžný elektroodpad. Do komunálního odpadu však nepatří vzhledem k tomu, že je možné recyklovat některé použité komponenty.
Diodová zářivka jen praskne – jestliže rozbijete obyčejnou zářivku, rozletí se tisíce skleněných úlomků do všech stran a navíc se na nich nachází stopy rtuti. LED diodová trubice se po úderu těžkým předmětem nerozletí, ale pouze praskne plastový kryt. Odpadnou tak starosti s uklízením skla a případná zdravotní rizika.
Index podání barev – na trhu je dnes dostatek zářivkových těles na bázi polovodičů, jež mají vyšší index CRI (index podání barev), než klasické zářivky. Čím vyšší je tato hodnota, tím více se přibližuje světelné spektrum umělého světla přirozenému slunečnímu záření.osvětlený pokoj
Úspora energie – úspora elektřiny je při současných cenách poměrně dobrým důvodem, proč zbytečně neplýtvat a naopak se poohlédnout po efektivnějším řešení. Příkon LED diodových svítidel je několikanásobně nižší, než jaký vyžadují klasické zářivkové trubice.

5/5 - (1 vote)